Net als de mens hebben honden ook natuurlijk gedrag wat kenmerkend is. In dit artikel bespreken we het natuurlijke gedrag en voorkomende fouten van mensen.

Een hond is een sociaal dier en leeft graag in gezelschap van andere honden of van mensen. Het allerbelangrijkste communicatiemiddel van de honden is de lichaamstaal. Aan de hand van deze lichaamstaal laten ze blijken wie er hoger staat in de rangorde. Als twee honden elkaar tegenkomen dan kan een hond aan de hand van de volgende lichaamstaal laten weten hoe ze in de rangorde staan: gaan liggen, oren naar achteren doen en/of de staart/kop hooghouden. Er zijn ook signalen die honden aan mensen afgeven dat ze zich vertrouwd voelen: op de rug liggen, enthousiast zijn als je thuis komt.

Het belangrijkste zintuig van de hond is de neus. Hiernaast zijn de ogen en de oren goed ontwikkeld.

Het is van belang om de hond voldoende te prikkelen op verschillende gebieden; de hersenen, sociaal-emotioneel en fysiek. Het is van belang dat je de hond voldoende stimuleert om de hersenen te blijven gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld door een koekje op een plek te leggen waarbij de hond om de stoel moet lopen in plaats van het koekje meteen te geven. Hier zijn ook goede speeltjes voor gemaakt om dit te stimuleren. Sociaal-emotioneel is het belangrijk om je hond voldoende in aanraking te laten komen met andere honden. Fysiek is het van belang om de hond voldoende te laten bewegen. Dit kan in de wijk door korte rondjes. Daarnaast is het ook belangrijk om de hond de energie te laten kwijtraken in een groter wandelrondje. Hierbij zou een stuk in een losloopgebied lopen een goede optie kunnen zijn.

Als laatst nog een twee opmerkingen waarvan wij als mensen het fijn vinden maar de honden het niet zo prettig vinden:

  1. De hond constant willen knuffelen; ze vinden dit al snel benauwend.
  2. De hond veel aaien in het gezicht; dit vinden honden niet zo prettig. Een betere aaiplek is op de rug.